Libera circulaţie a persoanelor, mobilitatea socială, migraţia şi determinanţii săi, efectele structurale ale migraţiei, multiculturalismul sunt doar câteva fenomene cheie asociate globalizării. Migraţia internă, emigraţia, imigraţia, remigraţia au la bază „deplasarea fizică a oamenilor înăuntrul sistemelor sociale şi între ele” şi au efecte asupra zonei de origine a migranţilor, a celei de destinaţie, precum şi asupra migranţilor înşişi. Impactul migraţiei se manifestă la nivelul vieţii economice, politice, sociale, culturale, religioase, cu implicaţii extinse asupra nivelului şi furnizării de servicii sociale, fondului de locuinţe, educaţiei, pieţei muncii sau asupra îmbătrânirii populaţiei.

Protecţia drepturilor fundamentale ale migranţilor pare să fie mai degrabă preocuparea statelor de origine şi mai puţin a celor de destinaţie. Nici un stat membru al Uniunii Europene nu a ratificat Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind protecţia drepturilor tuturor lucrătorilor migranţi şi a membrilor familiilor acestora, doar opt state (Belgia, Cipru, Franţa, Germania, Italia, Olanda, Spania şi Marea Britanie) au ratificat Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) nr. 97 privind migraţia în scop de muncă  şi numai patru (Cipru, Italia, Slovenia şi Suedia) au ratificat Convenţia OIM nr. 143 cu privire la lucrătorii migranţi.


Indiferent dacă vorbim despre românii plecaţi în străinătate sau despre străinii sosiţi în România, protecţia drepturilor fundamentale ale acestora poate fi garantată doar prin asigurarea unor drepturi minime tuturor lucrătorilor din Uniunea Europeană, indiferent de statul de origine sau statutul legal, precum şi prin asigurarea accesului la muncă decentă.


ADO SAH ROM susţine campania lansată de reţeaua europeană SOLIDAR şi:

Alte pagini

Discursul instigator la ură are consecințe!

Discursul instigator la ură împotriva refugiaților și migranților provoacă teamă și insecuritate! În România, mass-media oferă din ce în ce mai mult o platformă pentru discursul instigator .. MAI MULTE

Documente de poziţie

Cerem drept de practică pentru medicii imigranți! Un proiect de Ordonanță de Urgență de modificare a Legii 95/2006 Republicată privind reforma în domeniul sănătății deschide posibilitatea .. MAI MULTE


European Resettlement Network

Începând cu data de 30 septembrie 2013, Asociația CONECT găzduiește Punctul Focal la nivel național pentru Rețeaua Europeană pentru Relocarea Refugiaților (European Resettlement Network – www.res .. MAI MULTE


Lucrători detaşaţi

Directiva 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii a fost transpusă în legislaţia românească prin in .. MAI MULTE

Ordin de ministru discriminatoriu cu cetățenii străini

Ordinul nr. 872/5932/2284/2903/2016 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator, care intră în vigoare la 1 februarie 2017 este profund discriminator. De preved .. MAI MULTE


Studii şi rapoarte

Această secţiune conţine studii, rapoarte de cercetare sau materiale informative cu privire la migraţie. MAI MULTE