Asociația CONECT este:


Membru afiliat al Reţelei europene SOLIDAR.

Reţeaua europeană SOLIDAR este o organizaţie care reuneşte 60 de organizaţii din 27 de ţări și care acţionează pentru o Europă socială, pentru dezvoltare bazată pe respectarea drepturilor omului, eradicarea sărăciei şi justiţie economică, precum şi pentru accesul tuturor la educaţie. Migraţia este un domeniu prioritar al activităţii acestei reţele.
Rețeaua SOLIDAR este membră a Platformei sociale (SOCIAL PLATFORM -platforma europeană a ONG-urilor sociale), CONCORD (Confederația organizațiilor neguvernamentale europene  pentru ajutor umanitar și dezvoltare) și EUCIS-LLL (European Civil Society Platfom on Lifelong Learning - Platforma societății civile privind învățarea pe tot parcursul vieții).

Membru fondator al Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND) din România.

La nivel internaţional, FOND este membru activ în CONCORD (Confederaţia Europeană a Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare şi Ajutor Umanitar), ce reprezintă peste 1600 de organizaţii neguvernamentale susţinute de milioane de cetăţeni din întreaga Europă şi acţioneaza în sfera dezvoltării internaţionale, a ajutorului de urgenţă şi a educaţiei pentru dezvoltare, fiind una dintre cele mai puternice confederaţii active la nivel european. De asemenea, FOND este reprezentant oficial al Global Call to Action Against Poverty (GCAP), o alianţă internaţională ce are ca scop eradicarea sărăciei la nivel mondial şi membru fondator al Forumului Internaţional al Platformelor Naţionale de ONG-uri.

Parteneri

România

Uniunea Europeană