2009 şi 2010 au fost anii în care am derulat primele proiecte în domeniul migraţiei, finanţate de Oficiul Român pentru Imigrări şi Comisia Europeană. În ultimii ani am adăugat în portofoliul nostru şi alte domenii de acţine: muncă decentă, educaţie şi cooperare pentru dezvoltare. Dezvoltarea noastră instituţională a fost însoţită de un proces de legitimare şi recunoaştere a organizaţiei în exterior, astfel că am participat la implementarea unor proiecte împreună cu parteneri din multe ţări europene: Belgia, Cehia, Danemarca, Estonia, Franţa, Germania, Italia, Lituania, Marea Britanie, Olanda, Spania, Suedia.

 

ADO SAH ROM a devenit Asociaţia CONECT

ADO SAH ROM este acum Asociaţia pentru Dialog, Ocupare şi Migraţie CONECT (Asociaţia CONECT) În septembrie 2015 Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei SAH ROM (ADO SAH ROM) a devenitAsociaţ .. MAI MULTE

Misiune, viziune şi valori

Misiune Asociaţia Conect are misiunea de a contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor din punct de vedere social, economic și cultural, la consolidarea coeziunii sociale, a dialog .. MAI MULTE

Istoric

Organizaţia noastră a apărut în 1996 ca agenţie de implementare a proiectelor Swiss Labor Assistance (devenită ulterior SOLIDAR Suisse) în domeniul serviciilor pe piaţa muncii, modernizării sindi .. MAI MULTE

Echipa

Rodica Novac - președintă Cătălin Claudiu Hoinărescu- vicepreședinte Simona Diana Tutilă- coordonator tehnic Dora Constantinovici - expert comunicare/web site/social media content manage .. MAI MULTE

Afilieri & Parteneri

Asociația CONECT este: Membru afiliat al Reţelei europene SOLIDAR. Reţeaua europeană SOLIDAR este o organizaţie care reuneşte 60 de organizaţii din 27 de ţări și care acţionează pentru o .. MAI MULTE

Protecţia datelor personale

Asociația pentru Dialog, Ocupare și Migrație CONECT (Asociația CONECT) este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2000 şi înregistrată în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe l .. MAI MULTE

Gala Laureaților

În 2012 doar 6765 de chinezi se aflau în România, reprezentând 0,000504% din populaţia Chinei. Rolul organizaţiilor neguvernamentale este să se asigure că România este o societate echitabilă şi t .. MAI MULTE