Asociația pentru Dialog, Ocupare și Migrație CONECT (Asociația CONECT) este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2000 şi înregistrată în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă Judecătoria sectorului 2 cu nr. 48/2000, cu sediul în Bucureşti, Calea Moşilor nr. 284, bl. 22A, sc. 2, et.8, ap. 47, sector 2, cod 020894. 

Asociația CONECT prelucrează date cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau manuale, necesare implementării proiectelor sale şi pentru oferirea unor servicii de protecţie şi asistenţă socială, educaţie, cultură, consiliere juridică şi asistenţă în găsirea unui loc de muncă beneficiarilor săi direcţi. La aceste date au acces exclusiv operatorii autorizaţi din cadrul organizaţiei sau reprezentanţii instituţiilor publice, care pot solicita acces la aceste date pentru a verifica legalitatea utilizării fondurilor publice.

Funizarea datelor personale este obligatorie dacă doriţi să participaţi la activităţile noastre sau să beneficiaţi de serviciile furnizate de organizaţia noastră, refuzul dvs. determinând imposibilitatea asigurării oficărei forme de asistenţă.

Asociația CONECT luptă pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, precum şi pentru dreptul la viaţa intimă, familială şi privată cu privire la protecţia datelor personale şi se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. De asemenea, se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor şi să asigure securitatea prelucrărilor.

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, conform Legii nr. 677/2001, aveţi dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile Legii nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa Asociației CONECT din Bucureşti, Calea Moşilor nr. 284, bl. 22A, sc. 2, et.8, ap. 47, sector 2, cod 020894.