Misiune

Asociaţia Conect are misiunea de a contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor din punct de vedere social, economic și cultural, la consolidarea coeziunii sociale, a dialogului și a politicilor de integrare în societate a migranților și a grupurilor marginalizate sau vulnerabile și de a promova politicile de dezvoltare regională și comunitară.

Viziune

Credem într-o societate echitabilă și incluzivă, care garantează oricărei persoane dreptul la o viață demnă, indiferent de origine etnică, naţionalitate, limbă, religie, gen, vârstă, orientare sexuală, opinie și apartenenţă politică, venit sau origine socială.

Valori

Promovăm valorile democratice, drepturile și libertățile individuale, diversitatea etnică, culturală și confesională, justiția socială, egalitatea de șanse, solidaritatea și responsabilitatea socială.