ADO SAH ROM este acum Asociaţia pentru Dialog, Ocupare şi Migraţie CONECT (Asociaţia CONECT)

În septembrie 2015 Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei SAH ROM (ADO SAH ROM) a devenit Asociaţia pentru Dialog, Ocupare şi Migraţie CONECT (Asociaţia CONECT).

Adoptarea noului nume survine ca o etapă firească în procesul de evoluţie al organizaţiei şi coincide cu aniversarea a 15 ani de existenţă în luna septembrie a aceluiaşi an. Cu această ocazie, organizaţia şi-a redefinit scopul, misiunea şi viziunea, sub un nou logo şi slogan definitoriu pentru noul nostru statut: „punem în legătură oameni, culturi și idei”.

Noul brand transmite o viziune socială unitară şi solidară şi urmăreşte să evidenţieze valorile în care credem şi pe care le-am însuşit de-a lungul timpului, atât prin design-ul şi culorile noului logo, cât şi prin cuvintele sloganului, parte integrantă din logo - punem în legătură oameni, culturi și idei. Culorile logo-ului sunt roşu, negru şi gri, diversitatea acestora sugerând diversitatea etnică, culturală și confesională şi egalitatea de şanse, în care credem. Nuanţele de roşu şi negru sunt preluate din logou-ul vechi al ADO SAH ROM, deoarece am dorit să păstrăm din identitatea grafică a ADO SAH ROM, identitate ce şi-a pus amprenta asupra noastră şi ne-a definit timp de 15 ani. Sloganul accentuează semnificaţia diversităţii culorilor şi inspiră ideea de punte pe care ne dorim să o creăm între oameni, culturi şi idei cu background diferit şi divers. 

Care este misiunea Asociaţiei CONECT?

Noua misiune a Asociaţiei CONECT este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor din punct de vedere social, economic și cultural, la consolidarea coeziunii sociale, a dialogului și a politicilor de integrare în societate a migranţilor și a grupurilor marginalizate sau vulnerabile și de a promova politicile de dezvoltare regională și comunitară.

Mai precis, potrivit noului nostru statut, Asociaţia CONECT urmăreşte să îşi aducă aportul şi expertiza în sprijinul:

Viziunea Asociaţiei CONECT

CONECT crede într-o societate echitabilă și incluzivă, care garantează oricărei persoane dreptul la o viață demnă, indiferent de origine etnică, naţionalitate, limbă, religie, gen, vârstă, orientare sexuală, opinie și apartenenţă politică, venit sau origine socială.

Valorile Asociaţiei CONECT  

CONECT promovează valorile democratice, drepturile și libertățile individuale, diversitatea etnică, culturală și confesională, justiția socială, egalitatea de șanse, solidaritatea și responsabilitatea socială.

Obiectivele Asociaţiei CONECT  

Contact:

Despre ADO SAH ROM

Organizaţia noastră a apărut în 1996 ca agenţie de implementare a proiectelor Swiss Labor Assistance (devenită ulterior SOLIDAR Suisse) în domeniul serviciilor pe piaţa muncii, modernizării sindicatelor şi a dialogului social în România.

În anul 2000 am constituit Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei - SAH ROM (ADO SAH ROM), organizaţie neguvernamentală înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor din România.

Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei - SAH ROM (ADO SAH ROM) este o organizaţie independentă, înfiinţată ca persoană juridică fără scop lucrativ în anul 2000. SOLIDAR Suisse, unul dintre membrii nostri fondatori este o organizaţie neguvernamentală elveţiană cu peste 70 de ani de experienţă în ajutor umanitar şi cooperare pentru dezvoltare. 

Experienţa noastră, dobândită ca agenţie de implementare a proiectelor din domeniul pieţei muncii, dialogului social şi dezvoltarea organizaţiilor începând cu anul 2000 s-a îmbogăţit cu un domeniu de expertiză nou – migraţia-, prin proiectele desfăşurate în parteneriat cu organizaţii din România sau cu reţeaua europeană SOLIDAR şi membrii săi.

Până în august 2015 ADO SAH ROM a derulat activităţi de informare, conştientizare, cercetare, advocacy şi monitorizare a politicilor publice, a facilitat accesul cetăţenilor la servicii şi a promovat interesele diferitelor grupuri sociale. 

În septembrie 2015, la data aniversării a 15 ani de activitate, ADO SAH ROM și-a redefint scopul, misiunea și viziunea, și-a schimbat sediul social și și-a schimbat denumirea în Asociația pentru Ocupare, Dialog și Migrație CONECT. Pe scurt, Asociația CONECT.