Instituţii publice

Guvernul României       www.guv.ro
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale   www.mmuncii.ro
Ministerul Afacerilor Externe      www.mae.ro
Ministerul Educaţiei Naționale      www.edu.ro
Ministerul Sănătăţii       www.ms.ro
Ministerul Afacerilor Interne    www.mai.gov.ro
Ministerul Finanţelor  Publice     www.mfinante.ro
Inspectoratul General pentru Imigrări     http://igi.mai.gov.ro/
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă  www.anofm.ro
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate    www.cnas.ro
Casa Naţională de Pensii Publice     www.cnpp.ro
Autoritatea Națională pentru Calificări  www.anc.edu.ro
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor www.cnred.edu.ro
Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior www.rncis.ro

Organizaţii neguvernamentale

Reţeaua Europeană SOLIDAR     www.solidar.org
European Anti-Poverty Network     www.eapn.org 
SOLIDAR Suisse       www.solidar.ch
RENASIS/EAPN Romania      www.renasis.ro
FOND România       www.fondromania.org

Institutul Intercultural din Timişoara     www.migrant.ro

Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi (CNRR) www.cnrr.ro

Centrul pentru Resurse Civice (CRC) www.resursecivice.ro

Asociaţia pentru Rezolvarea Alternativă a Disputelor (ADRA) www.adramediere.ro

Asociația Serviciul APEL www.apelngo.ro 

Salvaţi Copiii România (SCR) www.salvaticopiii.ro 

Serviciul Iezuit pentru Refugiaţi România (JRS) www.jrseurope.org

Fundația ICAR www.icarfoundation.ro

ARCA Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi www.arca.org.ro

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății www.arps.ro

Centru de cercetare și documentare în domeniul integrării imigranţilor www.cdcdi.ro www.e-migratie.ro 

Blocul Naţional Sindical         www.imigrantinromania.ro

European Web Site on Integration     www.integration.eu

EU Immigration Portal            http://ec.europa.eu/immigration

Alte legături utile

Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România - FRATIA www.cnslr-fratia.ro

Confederația Națională Sindicală Carte ALFA www.cartel-alfa.ro 

Blocul Național Sindical www.bns.ro