Nr. Nume fisier Dimensiune Fisier
1 Emegency Ordinance No. 194 from 12 December 2002 (**republished**)(*updated*) on the status of aliens in Romania**) (updated to the date of 26 June 2007*) 270 KB descarca
2 Emergency Ordinance No. 56/2007 on the employment and employment-related relocation of aliens on the territory of Romania 107 KB descarca
3 Legea nr. 157/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România 329 KB descarca
4 Ordonanţă de urgenţă nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României 200 KB descarca
5 Ordonanţă nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European 190 KB descarca
6 Planul de acţiune pe anul 2011 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2011-2014 190 KB descarca
7 Strategia naţională privind imigraţia pentru perioada 2011-2014 238 KB descarca