Ordinul nr. 872/5932/2284/2903/2016 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator, care intră în vigoare la 1 februarie 2017 este profund discriminator. De prevederile sale beneficiază doar cetăţenii români şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, SEE şi Confederaţiei Elveţiene ale căror diplome sunt echivalate cu diploma acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau cu diploma acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă. 
Cetățenii străini sunt excluși de la aceste facilități, chiar dacă au calificarea și diplomele solicitate?

foto