Facilitarea integrării RTT în societatea românească

Program general: “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” Fondul European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe - Programul anual 2010Proiect : Facilitarea integrării resor .. MAI MULTE

Proiectul Le migrazioni tra Romania e Italia

Proiectul Le migrazioni tra Romania e Italia: integrazione, circolarità e ritorno Proiectul a fost implementat de Institutul de Cercetare Economică şi Socială IRES, Roma, Italia şiderulat în per .. MAI MULTE

Best practices on posted workers

Proiectul Improving best practices on the working and living conditions of posted workers Proiectul a fost implementat de Federaţia Europeană din Construcţii şi Industria Lemnului (The European .. MAI MULTE

Making Industrial Relation work for Decent Work

Proiectul va intensifica cooperarea şi procesele de învăţare reciprocă a actorilor relevanţi – angajatori, sindicate, ONG-uri, think tank-uri şi lucrători – pentru a identifica rolul precum ş .. MAI MULTE

Making migration work for development

Proiectul Decent Work for all. Making migration work for development! “Trebuie depuse mai multe eforturi pentru a crea locuri de muncă şi un trai sustenabil în ţările în curs de dezvoltare, pe .. MAI MULTE

Muncă decentă pentru toţi

Proiectul derulat în perioada 2009-2010 a vizat problematica muncii decente în Europa şia fostfinanţat de Comisia Europeană - Direcţia generală Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi şanse .. MAI MULTE

Bun venit în România!

Program general: "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” al Comunităţii Europene Linie de buget: Fondul European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe - Programul anual 2008 .. MAI MULTE