Proiectul Decent Work for all. Making migration work for development!

“Trebuie depuse mai multe eforturi pentru a crea locuri de muncă şi un trai sustenabil în ţările în curs de dezvoltare, pentru ca cetăţenii acestor ţări să nu fie obligaţi să migreze”

Raportul Comisiei Globale pentru Migraţie şi Dezvoltare, 2005

Informaţii generale 

'Muncă decentă pentru toţi! Migraţia în scopul dezvoltării' este un proiect de educaţie pentru dezvoltare, care se întinde pe o perioadă de trei ani (1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2012), finanţat de Comisia Europeană (AIDCO). Scopul proiectului este de a contribui la recunoaşterea, înţelegerea şi popularizarea legăturii dintre munca decentă, migraţie şi dezvoltare.

 

Proiectul implică 7 organizaţii membre ale SOLIDAR din Belgia (Pour la Solidarité), Republica Cehă (Consiliul Afacerilor Externe), Franţa (Solidarité Laïque), Italia (ISCOS-CISL şi PROSVIL), România (ADO SAH ROM), Spania (ISCOD) şi va fi implementat de SOLIDAR şi organizaţiile sale partenere, în strânsă colaborare cu partenerii Reţelei Globale SOLIDAR.

Obiectivele proiectului

Legătura dintre migraţie şi dezvoltare  şi-a câştigat un loc important pe agenda europeană şi cea internaţională odată cu prezentarea, în 2005, a raportului Comisiei Globale pentru Migraţie Internaţională, a Comunicatului Comisiei Europene privind migraţia şi dezvoltarea, a dialogului ONU la nivel înalt privind migraţia şi dezvoltarea (2006), precum şi a iniţiativei interguvernamentale cunoscută sub numele de Forumul Global al Migraţiei şi Dezvoltării (GFMD).

 

Cu toate acestea, rămâne insuficient explorată şi valorizată. Acest lucru se reflectă în lipsa de coerenţă şi cooperare între diferiţii actori care operază în aceste trei domenii şi, în consecinţă, în lipsa de activităţi comune de advocacy şi conştientizare privind munca decentă, migraţia şi dezvoltarea.

În acest context, proiectul doreşte să:

  1. demonstreze că lipsa condiţiilor decente de muncă este una dintre forţele motrice care generează  migraţie trans-frontalieră (migraţie de nevoie);  
  2. mobilizeze sprijinul cetăţenilor europeni, pentru a se asigura că munca decentă se află în centrul politicilor de cooperare pentru dezvoltare, ca o condiţie care poate da cetăţenilor ţărilor în curs de dezvoltare şansa să poată alege să rămână sau să plece din ţările lor (migraţie la alegere);
  3. implice cetăţenii în promovarea abordării centrate pe drepturi a migraţiei în scop de muncă (în conformitate cu convenţiile ONU şi OIM relevante din punct de vedere al drepturilor lucrătorilor) şi în asigurarea coerenţei politicilor de dezvoltare;
  4. întărească capacitatea actorilor naţionali şi europeni care activează în domeniile muncii decente, migraţiei şi dezvoltării de a iniţia acţiuni de advocacy şi campanii de conştientizare cu scopul de a face din munca decentă rezultatul politicilor şi instrumentelor internaţionale, europene şi naţionale în domeniul migraţiei şi cooperarii pentru dezvoltare, în parteneriat strâns cu organizaţiile din sud.

Grupurile ţintă ale acestui proiect sunt reţele studenţeşti şi de tineret, formatori şi educatori din sistemul de învăţămant oficial şi neoficial, organizaţii ale societăţii civile (sindicate şi ONG), factori de decizie naţionali şi europeni.

Cadrul dezbaterii privind migraţia şi dezvoltarea

Chiar înainte de izbucnirea crizei economice, în perioade de creştere economică, jumătate din forţa de muncă a lumii trăia cu mai puţin de 2 USD pe zi, 80% din populaţia lumii nu beneficia de asigurări sociale, iar munca la negru era în expansiune.   Lipsa condiţiilor de muncă decente şi dorinţa de a duce o viaţă decentă fac parte din forţele motrice ale migraţiei internaţionale. Migraţia în scop de muncă este rezultatul eşecului economiei globale în general, şi a fiecărei ţări în particular, de a oferi condiţii de muncă decente cetăţenilor acolo unde ei trăiesc.

 

Astăzi, cei mai mulţi dintre migranţi la nivel global (al căror număr în 2005 a fost estimat la 191 milioane , 90% conform OIM) sunt muncitorii şi familiile lor, aflaţi în căutare de locuri de muncă. Femeile reprezintă 50% dintre migranţi. Aproape o treime din circulaţia migratorie se realizează sud-sud. UE s-a angajat să eradicheze sărăcia, să promoveze o dimensiune echitabilă a globalizării şi să asigure condiţii de muncă decente pentru toţi, inclusiv pentru femei şi tineri (ţinta 1B, Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului). Îndeplinirea acestor angajamente le va permite cetăţenilor din ţările în curs de dezvoltare să aibă acces la o viaţă decentă.

 

Lucrătorii migranţi joacă un rol important în promovarea combaterii sărăciei în ţările de origine şi contribuie la prosperitatea ţărilor în care lucrează,  întinerind forţa de muncă, sprijinind sistemul de pensii şi acoperind nevoia de lucrători înalt calificaţi. În ţările de origine, contribuţiile acestora includ transferuri de bani şi competenţe la întoarcere, dar fenomenul de brain drain (emigrarea specialiştilor înalt calificaţi / formaţi şi a celor mai buni studenţi) reprezintă o provocare majoră, care poate afecta capacitatea unei ţări de a atinge Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului şi de a se dezvolta pe termen lung.

 

De asemenea, lucrătorii migranţi pot contribui semnificativ la dezvoltarea economică şi socială în ţările gazdă şi de origine dacă au access la condiţii de muncă decente, iar drepturile lor fundamentale sunt respectate.

  

Pentru mai multe detalii vizitaţi www.solidar.org.  

 

Conţinutul acestei secţiuni nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 

Adresă de sesizări:

ADO SAH ROM
Bucureşti, Calea Moşilor nr. 284, bl. 22A, sc. 2, et. 8, ap. 47, sector 2, cod 020894, Tel/fax: 0212107160, E-mail: adosahrom@starnets.ro

 

 Documente utile:

 

Materiale realizate în cadrul proiectului

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele materiale: Film: Through the Eyes of Migrants: Filipino domestic workers in Italy http://www.youtube.com/watch?v=5Nzf4BgY-3M Monthly radio .. MAI MULTE
Nr. Nume fisier Dimensiune Fisier
1 A Right-Based Approach to Migration and Development: SOLIDAR Reaction to EC Migration Policy Package 2110 KB descarca
2 Bone filipineze pentru copii români 111 KB descarca
3 Busting Migration Myths 162 KB descarca
4 Domestic Workers: From Modern-Day Slavery to Equal Rights 1951 KB descarca
5 International Migration - The search for decent work 2032 KB descarca
6 În căutarea muncii decente - Perspectiva migranţilor 874 KB descarca
7 Lucătorii casnici - de la sclavia modernă la drepturi egale 436 KB descarca