Program general: "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” al Comunităţii Europene

Linie de buget: Fondul European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe - Programul anual 2008

Acţiune: Acţiunea 3 “Îmbunătătirea diseminării de informaţii către resortisanţii ţărilor terţe în ceea ce priveşte drepturile, îndatoririle şi oportunităţile de integrare în România”

Beneficiar:  ARCA – Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi

Scopul proiectului

Să contribuie la creşterea capacităţii RTT în accesarea drepturilor garantate de către legislaţia naţională în vederea parcurgerii cu succes a procesului de integrare în România.

Obiectivul general al proiectului

Creşterea nivelului de cunoaştere a drepturilor, obligaţiilor şi a posibilităţilor de integrare ale străinilor cu drept de şedere în România, prin intermediul unui ghid comprehensiv, multilingv, menit să favorizeze integrarea acestor persoane în societatea românească.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt următoarele:

  1. Îmbunătăţirea accesului RTT la informaţii referitoare la drepturile, îndatoririle şi oportunităţile de integrare în România, în vederea dezvoltării potenţialului acestora de a participa la viaţa socială, culturală, economică a societăţii gazdă, prin realizarea unui ghid diseminat în format electronic şi tipărit.
  2. Creşterea gradului de relevanţă a informaţiilor oferite RTT, prin instituirea unui sistem de consultare a membrilor comunităţilor acestora prin intermediul a 3 întâlniri focus grup, a sesiunii de pre-testare a ghidului şi a celor 3 întâlniri finale de lansare a acestui material, în măsură să influenţeze ajustarea ulterioară a politicilor publice cu relevanţă în domeniu.
  3. Ameliorarea comunicării dintre societatea gazdă şi RTT prin organizarea unor evenimente de sensibilizare a opiniei publice privind integrarea RTT, cum sunt evenimentul de prezentare a raportului de cercetare, evenimentul de lansare a ghidului şi organizarea seminariilor de diseminare a ghidului şi a unei campanii media în măsură să faciliteze capacitatea acestora de a-şi asuma un rol proactiv în procesul de integrare.

Durata proiectului: August – Decembrie 2009

Grupul ţintă

Este format din cei aproximativ 49.000 de RTT cu drept de şedere temporară aflaţi în România dar şi străinii ce doresc sau urmează să obţină un drept de şedere. În secundar, proiectul vizează şi actorii implicaţi în domeniul migraţiei – instituţii publice, angajatori, sindicate – precum şi mass media şi comunitatea românească în general.

Activităţile principale derulate în cadrul acestui proiect sunt următoarele:

Parteneri:

ARCA - Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi (aplicant principal), ADO SAH ROM şi Fundaţia Soros România (parteneri).

Finanţatori:

Comisia Europeană (75%), prin Programul anual 2008 aferent Fondului European de Integrare a Resortisanţilor Ţărilor Terţe (ref: IF/08.02-01), Oficiul Român pentru Imigrări (20%) şi organizaţia ARCA şi partenerii (5%).

 

Conţinutul acestei secţiuni nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

 

Documente utile

Nr. Nume fisier Dimensiune Fisier
1 Comunicatul de presa privind lansarea proiectului 1841 KB descarca
2 Comunicatul de presa privind proiectul "Romania pentru resortisanti" 2786 KB descarca
3 Ghid - Romania pentru resortisanti 6167 KB descarca
4 Comunicatul de presa privind proiectul "Nevoile de informare ale migrantilor in Romania" 119 KB descarca
5 Ghid - Nevoile de informare ale migrantilor in Romania 1489 KB descarca