Proiectul va intensifica cooperarea şi procesele de învăţare reciprocă a actorilor relevanţi – angajatori, sindicate, ONG-uri, think tank-uri şi lucrători – pentru a identifica rolul precum şi instrumente şi modele de relaţii industriale eficiente, cu scopul final de combatere a ocupării forţei de muncă în condiţii precare şi asigurarea condiţiilor de muncă decente pentru toţi.

Partenerii proiectului

Proiectul este unul transnaţional, SOLIDAR fiind liderul de proiect şi având opt parteneri de proiect din şapte ţări: Fagligt Internationalt Center (FIC), Danemarca; Johannes Mihkelsoni Keskus (JMK), Estonia; Lietuvos Darbo Zmoniu Svietimo Draugija (LLES), Lituania; Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo del Piemonte (ISCOS Piemonte) and Istituto Ricerche Economiche e Sociali (Ires), Italia; Asociatia pentru Dezvoltarea Organizatiei – SAH ROM (ADO SAH ROM), România; Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), Suedia; Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS), Olanda.

Durata prevăzută a proiectului: 10 luni (01.09.2011 – 30.06.2012)

Obiective generale

Proiectul se va concentra asupra a trei grupuri de persoane vulnerabile - lucrători migranţi, adulţi tineri şi angajaţii din servicii cu nivel mic al veniturilor şi vizează:

Metodologie

Impactul crizei împreună cu schimbările structurale de pe pieţele forţei de muncă, reformele legislaţiei muncii şi creşterea mobilităţii transfrontaliere au îngreunat situaţia anumitor grupuri de lucrători, de multe ori ducând la sărăcie în rândul celor ce muncesc şi excluziune socială. Prin reunirea actorilor în domeniul relaţiilor industriale, proiectul va identifica sectoare şi grupuri ţintă specifice, cu o pondere ridicată a forţei de muncă atipice sau în condiţii precare. Proiectul va viza aceşti lucrători, în special migranţi şi adulţi tineri, de multe ori insuficient reprezentaţi în şi de către organizaţiile tradiţionale pe piaţa forţei de muncă şi se va concentra pe sectoare precum construcţiile, agricultura, horeca, curăţenie, îngrijire şi servicii pentru forţa de muncă mai puţin calificată.

Proiectul se desfăşoară la nivel european şi în şase state membre ale UE: Estonia, Danemarca, Italia, Lituania, România, Suedia. Activităţile la nivel naţional vor contribui la strângerea de evidenţe de pe teren, la identificarea de bune şi rele practici şi la elaborarea recomandărilor pentru factorii de decizie politică la nivel naţional şi european, care să fie publicate şi diseminate. În acest context, proiectul va permite crearea de reţele care să promoveze dialogul industrial pentru asigurarea muncii decente.

În cele din urmă, proiectul va dezvolta capacitatea de a pune în aplicare conceptul de muncă decentă în Europa şi va capacita părţile interesate relevante, precum şi grupurile ţintă din relaţiile sociale şi industriale vizate.

Principalele activităţi şi rezultate aşteptate 

 Interviuri, filme video, reuniuni de consultare şi audieri la nivel naţional, pentru 6 studii pilot şi 3 lucrări de informare

Două seminarii transnaţionale şi rapoarte, trei mese rotunde UE

O broşură şi trei buletine informative

Un grup consultativ, format din reprezentanţi ai organizaţiilor europene relevante sau supranaţionale: EPSU, ETUI, OIM Bruxelles Office, OSE, UNISON şi UNI Europa va acompania proiectul, furnizând expertiză în toate etapele relevante, concentrându-se pe probleme şi tendinţe transfrontaliere/europene, ajutând pentru a contacta sindicate şi asociaţii patronale şi canalizând rezultatele în procesele politice de la nivelul UE.

 

Pentru mai multe detalii vizitaţi www.solidar.org

 

Conţinutul acestei secţiuni nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Adresă de sesizări:

ADO SAH ROM
Bucureşti, Calea Moşilor nr. 284, bl. 22A, sc. 2, et. 8, ap. 47, sector 2, cod 020894, Tel/fax: 0212107160, E-mail: adosahrom@starnets.ro