Proiectul “Abordarea provocărilor generate de noua legislație a muncii și a dialogului social în România”

SOLIDAR Elveția, ADO SAH ROM, CNS CARTEL ALFA şi CNSRL FRĂŢIA derulează, începând cu 1 noiembrie 2014, proiectul “Abordarea provocărilor generate de noua legislaţie a muncii şi a dialogului social în România“. 

În cei 3 ani de derulare (septembrie 2014-august 2017), proiectul îşi propune să contribuie activ la angajamentul sporit al partenerilor sociali și al guvernului pentru construirea unui climat stabil, care să permită angajatorilor și organizațiilor sindicale să se implice în mod eficient în promovarea muncii decente și a respectului pentru drepturile fundamentale ale libertății de asociere și negocierii colective. În acelaşi timp, proiectul urmăreşte să întărească capacitatea partenerilor sociali de a se angaja în dialogul politic şi în acțiuni de advocacy, să crească gradul de conștientizare a nevoii de relaţii industriale eficiente şi să promoveze condiţiile de muncă decente. Experienţa şi practica elveţiană constituie, în acest caz, un cadru și un model de bună practică la toate nivelurile.

Metodologia abordată, implementată printr-un set de activități complementare este – îndrăznim să afirmăm – o noutate în aria proiectelor cu obiective asemănătoare. Activitățile sunt gândite astfel încât să implice (integral sau parţial) diferitele categorii de public ţintă vizate şi să traseze o direcţie modernă relaţiilor industriale din România, care să ţină cont de realităţile şi particularităţile de la noi din țară.

Proiectul vine cu un set de activități care vizează consolidarea relațiilor industriale în România și restabilirea viabilității conceptului și a practicii de dialog social. Plusvaloarea proiectului este dată de rezultatele acestor activități, majoritatea inovatoare pe piața muncii din România.

Pentru mai multe detalii despre proiect vezi Detaliile proiectului sau vizitează https://www.facebook.com/relatii.industriale?fref=ts.

Proiectul are un buget total de 617.756 CHF și este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, în proporție de 90%.

Pentru mai multe detalii privind Programul de Cooperare Elvețiano-Român, vizitează www.swiss-contribution.ro sau http://www.swiss-contribution.admin.ch/romania.

2017 Analiza impactului legislației dialogului social

Asociația CONECT lansează ediția a 2-a a raportului de cercetare sociologică și juridică ”Analiza impactului legislației dialogului social adoptate în 2011”. Raportul arată că în 2015 în Român .. MAI MULTE

2017 Pachet informativ pentru sindicate și patronate

Pachetul conține opt broșuri care oferă informații despre constituirea, organizarea și funcționarea unei organizații sindicale și patronale, negocierile colective, informarea și consultarea salar .. MAI MULTE


Munca atipică în România de la izbucnirea crizei

* Update 19 aprilie 2016 Ieri, 18 aprilie 2016, ne-am adunat în incinta CONNECT HUB, pentru lansarea studiului „MUNCA ATIPICĂ ÎN ROMÂNIA DE LA IZBUCNIREA CRIZEI – O perspectivă de ansamblu”, î .. MAI MULTE

Concluziile finale ale cercetării

Lansarea concluziilor finale ale cercetării „Impactul legislaţiei dialogului social adoptate în anul 2011” În data de 14 octombrie 2015, a avut loc la Bucureşti evenimentul de prezentare a .. MAI MULTE

Concluziile preliminare ale cercetării

Lansarea concluziilor preliminare ale cercetării ”Impactul legislației muncii și a dialogului social adoptate în anul 2011” Pe 4 iunie 2015 au fost lansate, la București, concluziile preliminare .. MAI MULTE

Detaliile proiectului

Proiectul “Abordarea provocărilor generate de noua legislație a muncii și a dialogului social în România” Obiectivul general al proiectului Proiectul îşi propune să contribuie activ la angajame .. MAI MULTE

Situația CCM este dezastruoasă!

În România există peste 520.000 de firme active, în care lucrează 4.74 milioane de angajati În întreprinderile cu peste 21 de angajați este obligatorie negocierea unui contract colectiv de muncă .. MAI MULTE


Anunțuri de angajare

În această secțiune găsiți anunțuri cu privire la ocuparea unor locuri de muncă vacante în cadrul proiectului. MAI MULTE

2017 Gazeta de Artă Politică nr. 17

Gazeta de Artă Politică nr. 17 Muncă și sindicate În România, criza economică, în loc să aducă măsuri de reformă care să ușureze greutatea șocului suportat de salariați și de membrii cei ma .. MAI MULTE

2017 Materiale informative pentru sindicate

În această secțiune găsiți materiale informative utile în activitatea de recrutare de noi membri de sindicat. MAI MULTE

2017 Memoriu privind Legea 62/2011

Asociația pentru Dialog, Ocupare și Migrație CONECT a elaborat raportul de cercetare ”Analiza impactului legislației dialogului social adoptate în 2011. Cercetare sociologică și juridică”, care f .. MAI MULTE

2017 Munca atipică în România

Acest raport oferă o viziune de ansamblu asupra muncii atipice în România ultimului deceniu. Viziune de ansamblu înseamnă în primul rând identificarea celor mai des întâlnite forme de muncă atipi .. MAI MULTE

2017 Recomandări de modificare a legislației

Este necesar ca Guvernul și Parlamentul României să modifice cu celeritate Legea Dialogului Social, pentru a asigura accesul categoriilor de lucrători îndreptățiți la drepturile lor fundamentale .. MAI MULTE

Conferința finală a proiectului

SOLIDAR Elveția și partenerii din România - Asociația CONECT, CNS ”Cartel ALFA” și CNSLR-FRĂȚIA - au organizat, pe data de 28 noiembrie 2017, conferința internațională cu tema "Dialogul social - .. MAI MULTE

Dialogul social - evoluții și perspective

SOLIDAR Elveția și partenerii din România - Asociația CONECT, CNS ”Cartel ALFA” și CNSLR-FRĂȚIA - organizează conferința internațională cu tema "Dialogul social - evoluții și provocări". Obiectiv .. MAI MULTE

Eveniment 30 octombrie 2017

Pe data de 30 octombrie 2017 va avea loc evenimentul ” Dialogul social - starea de fapt și perspective”, care propune o dezbatere pornind de la raportul de cercetare sociologică și juridică reali .. MAI MULTE

Eveniment de lansare rapoarte cercetare

Asociația CONECT, împreună cu partenerii săi, CNS Cartel ALFA și CNSLR-FRĂȚIA a organizat pe 30 octombrie o dezbatere despre starea actuală a dialogului social din România. Cel mai bun mecanis .. MAI MULTE
Nr. Nume fisier Dimensiune Fisier
1 Impactul Codului fiscal asupra liber profesionistilor in 2018 256 KB descarca