Este necesar ca Guvernul și Parlamentul României să modifice cu celeritate Legea Dialogului Social, pentru a asigura accesul categoriilor de lucrători îndreptățiți la drepturile lor fundamentale de asociere și negociere colectivă. 

Documentul Dialogul social în România. Analiza situației existente și recomandări face propuneri minimale, care ar trebui incluse într-un proiect viitor de lege.