Asociația CONECT lansează ediția a 2-a a raportului de cercetare sociologică și juridică ”Analiza impactului legislației dialogului social adoptate în 2011”.

Raportul arată că în 2015 în România existau 468.374 de întreprinderi cu mai puțin de 15 salariați, în care lucrau peste 1 milion de persoane cărora legislația nu le permite să constituie organizaţii sindicale. Există și diferențe semnificative la nivel sectorial, spre exemplu între industria textilă (unde 68,2% din întreprinderi au sub 15 salariați) și comerț (unde 95,1% din întreprinderi au sub 15 salariați). De asemenea, raportul arată că numărul întreprinderilor cu sub 21 de angajați, în care nu este obligatorie negocierea colectivă, reprezintă 95% din totalul întreprinderilor din România (peste 480.000 companii), 1.285.151 (30%) salariați fiind lipsiți de posibilitatea negocierii unui contract colectiv de muncă și, implicit, de protecția minimă a drepturilor ce izvorăsc din acesta, ca izvor de drept. Nu în ultimul rând, raportul arată că în luna septembrie 2015, majoritatea (85,9%) contractelor colective de muncă active erau semnate cu reprezentanții salariaților, sindicatelor reprezentative revenindu-le o pondere foarte mică din total (14,1%), ceea ce ilustrează unul dintre efectele majore ale schimbării de legislație din 2011: reducerea drastică a rolului organizațiilor sindicale (sau, mai bine spus, a asocierii sindicale ca atare) în desfășurarea relațiilor colective de muncă din România, după introducerea pragului de reprezentativitate de 50%+1 impus sindicatelor la nivel de unitate.

Actualitatea acestui raport este incontestabilă. În primul rând, are o relevanță crescută în contextul de astăzi, conturat de o lege aproape nemodificată din 2011 care este invalidată de realitatea din ce în ce mai conflictuală și a cărei constituționalitate este contestată și de Avocatul Poporului. În al doilea rând, pentru că situația dialogului social îngrijorează foarte mult, fiind cel mai bine reflectată de situația din ce în ce mai precară a salariaților, în lipsa unor organizații sindicale care să-i reprezinte și a unor contracte colective de muncă. În al treilea rând, pentru că este important ca nou înființatul Minister al Consultării Publice și Dialogului Social să dispună de informație corectă, în contextul discuțiilor actuale pe marginea modificării Legii nr. 62/2011. Și, de ce nu, pentru că este o reflecție atentă asupra modului în care în România se colectează (sau nu) date despre dialogul social.

Raportul de cercetare face parte dintr-o serie de instrumente de advocacy menite să stimuleze și să îmbunătățească din punct de vedere calitativ dezbaterile privind relațiile industriale din România, prin elaborarea unei evaluări ex-post a măsurilor de reglementare a relațiilor colective de muncă adoptate în 2011.

Nr. Nume fisier Dimensiune Fisier
1 Broșura de prezentare a concluziilor cercetării 696 KB descarca
2 Cercetare Analiza impactului legislației dialogului social 9757 KB descarca
3 Comunicat de presă lansare studiu 127 KB descarca
4 Rezumatul raportului de cercetare privind impactul legislației dialogului social 690 KB descarca
5 Summary research report on social dialogue legislation impact 717 KB descarca
6 The conclusions of the legal research 310 KB descarca
7 The conclusions of the sociological research 1149 KB descarca