Directiva 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii a fost transpusă în legislaţia românească prin intermediul Legii cu privire la lucrătorii detaşaţi în cadrul prestării transnaţionale de servicii, adoptată în iulie 2006 (Legea nr. 344/2006). Conform legii, prin "lucrător detaşat se înţelege salariatul care în mod normal lucrează într-un alt stat decât România, dar pentru o perioadă de timp limitată îşi desfăşoară activitatea în România". Prevederile acestei legi se aplică întreprinderilor stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care, în cadrul prestării de servicii transnaţionale, detaşează pe teritoriul României salariaţi cu care au stabilite raporturi de muncă.

Salariaţii detaşaţi pe teritoriul Uniunii Europene (în cazul cetăţenilor români) sau pe teritoriul României (în cazul angajaţilor din statele membre ale UE) în cadrul prestării de servicii transnaţionale beneficiază, indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de condiţiile de muncă stabilite prin directiva europeană, lege şi/sau prin contractul colectiv de muncă, cu privire la:
a) durata maximă a timpului de muncă şi durata minimă a repausului periodic;
b) durata minimă a concediilor anuale plătite;
c) salariul minim, inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare;
d) condiţiile de punere la dispoziţie a salariaţilor, în special de către întreprinderile de muncă temporară;
e) sănătatea şi securitatea în muncă;
f) măsurile de protecţie aplicabile condiţiilor de muncă pentru femeile însărcinate sau pentru cele care au născut recent, precum şi pentru copii şi tineri;
g) egalitatea de tratament dintre bărbaţi şi femei, precum şi alte dispoziţii în materie de nediscriminare.

Activitatea lucrătorilor detaşaţi din terţe state în România este guvernată de OUG 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare, care nu garantează nici un fel de protecţie acestei categorii de angajaţi.

Lucrători detaşaţi din terţe state

Situaţia lucrătorilor detaşaţi din terţe state în România Există două categorii de lucrători extracomunitari: aceia care sunt angajaţi de un angajator român pe baza unui contract individual de m .. MAI MULTE

Lucrători români detaşaţi în Europa

Detaşarea în Europa a fost folosită de firmele româneşti ca o facilitate de a folosi forţa de muncă ieftină, plătită la nivelul salariilor din România. Multe dintre aceste firme se află în anchet .. MAI MULTE
Nr. Nume fisier Dimensiune Fisier
1 Pliant pentru lucrătorii detașați in sectorul construcții din Italia 228 KB descarca