Proiectul How to Fight Youth Unemployment in Europe

Europa se confruntă cu schimbări demografice mari şi o forţă de muncă redusă. În acelaşi timp, şomajul în rândul tinerilor este ridicat, în prezent, rata medie în UE-27 fiind de 20,4% (sursa: Eurostat, septembrie 2010). Dar rata şomajului în rândul tinerilor variază mult în Europa, iar acest proiect reuneşte parteneri care reprezintă această variaţie. Spania are cea mai mare rata şomajului în rândul tinerilor din Europa (40%), urmată îndeaproape de Estonia (39%) şi Lituania (34%). România se apropie de media europeană, cu 21%, în timp ce Danemarca este în continuare la 12%.

Acest proiect doreste să exploreze de ce rata şomajului în rândul tinerilor variază atât de mult. Este din cauza discriminării? A pieţelor forţei de muncă inflexibile? Proiectul doreşte să identifice şi să împărtăşească informaţii despre cele mai bune practici cu privire la modul de combatere a şomajului în rândul tinerilor şi poate sprijini iniţiativa "Tineret în acţiune" cu noi informaţii.

Proiectul va face o anchetă în 5 ţări participante despre şomajul în rândul tinerilor şi cele mai bune practici în ceea ce priveşte combaterea şomajului în rândul tinerilor. Anchetele vor analiza situaţia în 5 ţări, dar vor avea, de asemenea, o perspectivă inter-regională spre regiunea Oresund şi cele 3 ţări baltice. Rezultatele anchetei vor fi prezentate în cadrul a 2 mese rotunde, în fiecare ţară în care părţile interesate relevante naţionale să ia parte, pentru a discuta şi a valida rezultatele, în scopul de a identifica cele mai bune practici în modul de combatere a şomajului în rândul tinerilor.

Scopul proiectului

Scopul proiectului este de a împărtăşi informaţiile privind cele mai bune practici şi produce, prin urmare, un site web unde sunt postate on-line documentele de lucru de la discuţiile de la mesele rotunde şi 5 scurte clipuri video în legătură cu provocările identificate.
În octombrie 2011, proiectul va lansa o zi de acţiune împotriva şomajului în rândul tinerilor din Europa. În noiembrie 2011 toate rezultatele proiectului vor fi prezentate la o conferinţă finală la Bruxelles, şi, de asemenea, într-un raport destinat Comisiei Europene. Raportul final colectează cele mai bune practici cu privire la modul de combatere a şomajului în rândul tinerilor din Europa.

Obiectivul proiectului 

Obiectivul specific este de a examina şi de schimba cunoştinţe despre cele mai bune practici cu privire la modul de combatere a şomajului în rândul tinerilor din Europa. Acest proiect analizează de ce rata şomajului în rândul tinerilor variază de la mai puţin de 10% până la mai mult de 40% în Europa. În plus, proiectul analizează care sunt instrumentele şi / sau politicile care dau cele mai bune rezultate în lupta împotriva şomajului în rândul tinerilor.

 

Proiectul invită părţile interesate relevante, cum ar fi instituţii de învăţământ, tineri, partenerii sociali, autorităţile şi altele pentru a discuta, dezvolta şi valida rezultatele.

 

Rezultatele proiectului constau  într-o serie de recomandări privind modul de combatere a şomajului în rândul tinerilor, care vor fi împărtăşite în Europa, în scopul de a califica şi de a sprijini lupta împotriva şomajului în rândul tinerilor, atât la nivel naţional, precum şi la nivel european.

Durata proiectului: 12 luni (1 august 2011 – 31 iulie 2012)

Parteneri:

Finanţator:

Comisia Europeană, în cadrul iniţiativei "Tineret în acţiune".

Pentru mai multe detalii vizitați:

http://how-to-fight-youth-unemployment.eu

 

Conţinutul acestei secţiuni nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Adresă de sesizări:

ADO SAH ROM
Bucureşti, Calea Moşilor nr. 284, bl. 22A, sc. 2, et. 8, ap. 47, sector 2, cod 020894, Tel/fax: 0212107160, E-mail: adosahrom@starnets.ro

Nr. Nume fisier Dimensiune Fisier
1 Raport Danemarca 384 KB descarca
2 Raport Estonia 182 KB descarca
3 Raport Lituania 256 KB descarca
4 Raport Romania 690 KB descarca
5 Raport Romania 690 KB descarca
6 Raport Spania 685 KB descarca
7 Raport recomandări 537 KB descarca