În România există peste 520.000 de firme active, în care lucrează 4.74 milioane de angajati
În întreprinderile cu peste 21 de angajați este obligatorie negocierea unui contract colectiv de muncă.
În 2016 au fost încheiate contracte colective de muncă doar în 5.336 întreprinderi
Doar 18% contracte colective de muncă au fost semnate de sindicate reprezentative și 92% de reprezentanții salariaților.

 

Această situație ar putea fi schimbată prin modificarea Codului de dialog social și adoptarea Strategiei Naționale de dialog social. Pentru mai multe detalii vizitați secțiunea dedicată proiectului aici.