Programul general “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”
Fondul European de Integrare a Resortisanţilor Țărilor Terţe, Programul anual 2013
Proiect: ”Servicii integrate de asistență juridică și socială pentru cetățenii din state terțe”
Contract nr. ref.: IF/11.01- 02.02/2013
Beneficiar: Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM (ADO SAH ROM)

 

Proiectul ”Servicii integrate de asistenţă juridică şi socială pentru cetăţenii din state terţe” (2014-2015), faza a III-a


În perioada 4 iulie 2014 – 30 iunie 2015, Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM, Centrul de Resurse Civice, Fundația pentru Tineri și Femei și Asociația pentru Rezolvarea Alternativă a Disputelor au implementat proiectul ”Servicii integrate de asistență juridică și socială pentru cetățenii din state terțe”, cu următoarele rezultate:

Proiectul “Servicii integrate de asistență juridică și socială pentru cetățenii din state terțe” și-a propus să contribuie la asigurarea tratamentului echitabil al străinilor cu drept de ședere legală în România, la integrarea acestora în societatea românească și la prevenirea marginalizării și excluziunii sociale a persoanelor aflate în situație de vulnerabilitate. Grupul țintă al proiectului a fost format din cetățenii din state terțe cu un drept de ședere în România.


Ghidul "Bun Venit în România!" în 5 limbi - ediţia a III-a

Materialul "Bun Venit în România! Ghid de informare pentru cetățenii din state terțe",disponibil în limbile română, engleză, turcă, chineză și arabă, se află la cea de-a treia ediţie şi furnizeaz .. MAI MULTE

Ghidul pentru obţinerea cetăţeniei române - ediţia a II-a

Publicaţia "Obținerea rezidenței pe termen lung și a cetățeniei române – Material pentru pregătirea specifică în vederea obţinerii cetăţeniei române" actualizează şi completează versiunea anterio .. MAI MULTE


Cardul de sănătate - Health card

Health Card We would like to inform you regarding the new system that is implemented by the National Health Insurance House. First of all, you can check online to see if you are insured or not. .. MAI MULTE