2007 - Proiectul "REPER networking Europe"

Scop: Creşterea capacităţii reţelei REPER de a colabora activ cu alte organizaţii/reţele europene şi cu stakeholders naţionali şi de a-şi asuma responsabil şi legitim rolul de influenţare a politicilor publice pe piaţa muncii.

Parteneri: Proiectul este derulat de Fundaţia Pro Women din Iaşi, în parteneriat cu ADO SAH ROM.

Buget total: 37.250 Euro.

Finanţatori: Uniunea Europeană, prin programul Phare, Societatea Civilă, Componenta 1 - dezvoltarea sectorului ONG.