Volumul Vocabulare tematice de învățare a limbii române pentru străini. Cuvinte, expresii și dialoguri este însoţit de înregistrări audio, care să vă ajute să învăţaţi limba română fără ajutorul unui profesor. Cele şase capitole sunt numerotate de la A la F, iar fiecărui grup de cuvinte sau fraze îi corespunde un număr. Împreună formează un cod (A1, B6…), care se regăseşte şi pe fişierul MP3 corespunzător, astfel încăt sperăm să fie uşor să identificaţi fişierul audio care corespunde textului în limba română. Veţi putea consulta astfel întâi textul într-o limbă care vă este familiară (engleză, turcă, chineză sau arabă), traducerea sa în limba română, precum şi înregistrarea audio a textului din limba română.

Descarcati Vocabulare tematice aici (format ZIP, 318 MB)


The Romanian Terminology for Foreigners. Words, Phrases and Dialogues is accompanied by audio recordings, which will help you learn Romanian without the help of a teacher. The six chapters are market A to F, and each group of words or phrases has a certain number assigned. Together they form a code (A1, B6...), which can be found on the corresponding MP3 file, so we hope it will be easy for you to identify the audio file corresponding to the text in Romanian. Therefore, you will be able to first read the text in a language that is familiar to you (English, Turkish, Chinese or Arabic), its translation into Romanian, as well as the audio recording of the text in Romanian.

Download here the Romanian terminology for foreigners (ZIP format, 318 MB)