Organizația noastră dorește să contribuie la asigurarea tratamentului echitabil al străinilor cu drept de şedere legală în România, la integrarea acestora în societatea românească și la prevenirea marginalizării și excluziunii sociale a persoanelor aflate în situație de vulnerabilitate. Pentru ca asistența noastră să fie oferită unui număr cât mai mare de persoane, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră.

REDIRECȚIONAȚI 2% CĂTRE ASOCIAȚIA CONECT

         Prin redirecționarea a 2% din impozitul pe care l-ați plătit statului pentru veniturile din anul 2016, puteți sprijini activitatea organizației noastre. Completați și depuneți, până la data de 25 MAI 2017:
a) CEREREA 230 completată cu datele Asociației CONECT, pentru VENITURI DIN SALARII ȘI ASIMILATE SALARIILOR sau VENITURI DIN PENSII*
b) FORMULARUL 200 completat cu datele Asociației CONECT, pentru ALTE VENITURI (privind veniturile realizate din România)**

Denumire entitate nonprofit: Asociația pentru Dialog, Ocupare și Migrație CONECT
Cod de identificare fiscală: 13386591
Cont bancar (IBAN): RO35 RNCB 0090 0005 3776 0001

          Nu este nevoie să completați dumneavoastră suma, administrația financiară va face asta pentru dumneavoastră.  

          Dacă doriți mai multe informații în legătură cu depunerea acestor formulare sau cu privire la activitatea noastră, vă rugăm să ne contactați la office@asociatiaconect.ro. 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNCREDEREA DUMNEAVOASTRĂ!

Se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii în cazul în care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, și solicită restituirea acestora, sau în cazul în care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult. Cererea se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

**  Declarația se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din: activități independente, cedarea folosinței bunurilor cu excepția veniturilor din arendă, activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, piscicultură, silvicultură, transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, jocuri de noroc, alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației. Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hîrtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevăzute de lege. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță: prin intermediul serviciului Spațiu Privat Virtual sau utilizând serviciul de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.

Nr. Nume fisier Dimensiune Fisier
1 Cerere 230 - an 2016 - Asociatia Conect 316 KB descarca
2 Formular 200 - an 2016 -Asociatia Conect 139 KB descarca