Servicii integrate de asistenţă juridică şi socială pentru cetăţenii din state terţe

Obiectivul general al proiectului:

Să contribuie la asigurarea tratamentului echitabil al străinilor cu drept de şedere legală în România, la integrarea acestora în societatea românească şi la prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale a persoanelor aflate în situaţie de vulnerabilitate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Creşterea şanselor de participare activă a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) la viaţa economică, socială şi culturală, prin oferirea unor pachete de servicii integrate care vizează:

Grupul ţintă:

Grupul ţintă al proiectului este format din:

Activităţi:

Principalele activităţi derulate în cadrul proiectului sunt:

Perioada de implementare:

 Prima etapă a proiectului se va derula în perioada august 2012 – iunie 2013.

Finanţatori:

Proiectul “Servicii integrate de asistenţă juridică şi socială pentru cetăţenii din state terţe” se derulează în cadrul Programelor anuale 2011-2012-2013 aferente Fondului European de Integrare a Resortisanţilor Ţărilor Terţe (contract nr. ref.: IF/11.01-02.02), fiind finanţat în proporţie de 75% de către Comisia Europeană. Diferenţa este asigurată din fondurile Inspectoratului General pentru Imigrări (20%) şi de ADO SAH ROM şi partenerii săi (5%).

Parteneri:

Proiectul este implementat de Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM (ADO SAH ROM) din Bucureşti, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociaţia pentru Rezolvarea Alternativă a Disputelor (ADRA) din Suceava, Centrul pentru Resurse Civice din Constanţa şi Fundaţia pentru Tineri şi Femei din Iaşi.

Informaţii suplimentare: