Programul general “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”
Fondul European de Integrare a Resortisanţilor Țărilor Terţe, Programul anual 2012
Proiect: ”Servicii integrate de asistență juridică și socială pentru cetățenii din state terțe”
Contract nr. ref.: IF/11.01- 02.02/2012
Beneficiar: Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM (ADO SAH ROM)

 

Proiectul ”Servicii integrate de asistenţă juridică şi socială pentru cetăţenii din state terţe” (2013-2014), faza a II-a

       
        În perioada 1 august 2013 – 30 iunie 2014, Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM, Centrul de Resurse Civice, Fundația pentru Tineri și Femei și Asociația pentru Rezolvarea Alternativă a Disputelor au implementat proiectul ”Servicii integrate de asistență juridică și socială pentru cetățenii din state terțe”, cu următoarele rezultate:

• organizarea unor cursuri de limba română pentru un număr de 190 beneficiari finali
• organizarea unor sesiuni de acomodare culturală și a unor evenimente culturale pentru 317 beneficiari, precum și a unor sesiuni de spargere a barierelor culturale pentru 86 de beneficiari finali
• oferirea unor servicii de informare și asistență juridică pentru recunoaşterea diplomelor de studii unui număr de 50 de beneficiari finali
• oferirea unor servicii de informare şi asistenţă socială şi juridică (obţinerea/prelungirea documentelor de şedere, acces la servicii medicale, educaţie, locuire etc.) unui număr de 160 de beneficiari finali
• oferirea unei asistențe materiale în valoare de 900 lei/persoană/an pentru 121 de persoane aflate în situație de vulnerabilitate
• oferirea unor servicii de informare, asistență și consiliere pentru obținerea dreptului de ședere pe termen lung și a cetățeniei române unui număr de 55 de persoane
• oferirea unor servicii de informare și consiliere privind piața muncii, formare profesională, echivalarea diplomelor de studii unui număr de 337 persoane
• publicarea unei broșuri cu privire la drepturile și obligațiile resortisanților țărilor terțe în România, în limbile română, engleză, arabă, chineză și turcă, în câte 200 de exemplare, disponibile și on-line
• publicarea unui manual de limba română pentru vorbitorii de limba arabă, însoțit de înregistrări audio, în 800 de exemplare, disponibile și on-line
• publicarea unui CD cu teste de pregătire pentru obținerea cetățeniei române și înregistrări audio, în 1000 de exemplare, disponibil și on-line.

Proiectul “Servicii integrate de asistență juridică și socială pentru cetățenii din state terțe” și-a propus să contribuie la asigurarea tratamentului echitabil al străinilor cu drept de ședere legală în România, la integrarea acestora în societatea românească și la prevenirea marginalizării și excluziunii sociale a persoanelor aflate în situație de vulnerabilitate. Grupul țintă al proiectului a fost format din cetățenii din state terțe cu un drept de ședere în România. 

 Pentru informații suplimentare vizitați www.ForMigrants.ro.

Broșura Drepturile tale în România!

Broșura ”Drepturile tale în România!Informații cu privire la drepturile și obligațiile cetățenilor străini în România”, publicată în limbile română, engleză, arabă, chineză și turcă este structur .. MAI MULTE


Descrierea proiectului, faza a doua

Descrierea proiectului, etapa 2013-2014 MAI MULTE

Manual de limba română

Din această secțiune puteți accesa Manualul de limba română / كتاب تعلم اللغة الرومانية, precum și înregistrările audio adiacente. من هذا القسم يمكنكم الدخول إلىكتاب تعلم اللغة الرومانية كما إ .. MAI MULTE

Materiale informative pentru străini

Materiale informative pentru străini, în limbile română, arabă și chineză. MAI MULTE

Obținerea cetățeniei române

Testele de pregătire pentru interviul de obținere a cetățeniei române și fișierele audio sunt auxiliare ghidului Obţinerea rezidenţei pe termen lung şi a cetăţeniei române. Materiale își propun s .. MAI MULTE

Vizibilitate

Pliante și afișe de promovare a serviciilor oferite în cadrul proiectului. MAI MULTE
Nr. Nume fisier Dimensiune Fisier
1 Anunț recrutare asistent proiect 564 KB descarca