Sărăcia din România

Un sfert din copiii României se află sub incidenţa riscului de sărăcie. Unul din trei vârstnici singuri se află sub incidenţa sărăciei. Unul din doi agricultori şi unul din trei şomeri trăiesc în gospodării aflate sub pragul de sărăcie. Numai o treime dintre şomeri beneficiază de indemnizaţii de şomaj, iar nivelul indemnizaţiilor este scăzut; nivelul minim al acestora este mai mic decât pragul sărăciei. Sub pragul de sărăcie se află pensiile a peste un sfert din pensionarii de asigurări sociale de stat şi aproape toate pensiile de care beneficiază pensionarii agricultori. Rata sărăciei este de trei ori mai mare în mediu rural decât în mediul urban.

 

Raportul "Riscuri şi inechităţi sociale în România", Comisia Prezidenţială Pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice, septembrie 2009

Foto: Bogdan Croitoru

Fotografii