Proiectul derulat în perioada 2009-2010 a vizat problematica muncii decente în Europa şi a fost finanţat de Comisia Europeană - Direcţia generală Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi şanse egale. Partenerii reţelei europene SOLIDAR în acest proiect au fost: ADO SAH ROM (România), ANOLF (Italia), Arbetarnas Bildningsförbund (Suedia), DGB Bildungswerk (Germania), ISCOS (Italia), IRES (Italia), Johannes Mihkelsoni Keskus (Estonia), Lithuanian Labour Education Society (Lituania) and Progetto Sviluppo (Italia).

Provocări referitoare la promovarea muncii decente şi a locurilor de muncă de calitate

În prezent, la nivel European are loc o dezbatere foarte importantă cu privire la aspecte esenţiale privind relaţiile industriale şi dialogul social, ce vizează în special nevoia de a intensifica acţiunile din domeniul relaţiilor industriale naţionale şi transnaţionale, nevoia realizării unei analize comune referitoare la provocările cu care se confruntă pieţele forţei de muncă europene precum şi nevoia de a coordona eforturile organizaţiilor patronale şi sindicale, ale guvernelor şi ale altor părţi interesate de a soluţiona problemele legate de munca decentă în Europa. De mai mult de 10 ani, una dintre cele mai importante provocări se referă la multiplicarea formelor de muncă precară – precum contractele cu durată determinată, munca prin intermediul agenţiilor de muncă temporară, detaşarea, angajarea slab plătită, atât la nivel european cât şi sectorial. Alte provocări sunt legate de creşterea numărului de migranţi fără forme legale şi a angajaţilor săraci: aproximativ 19 milioane de persoane în Uniunea Europeană, în 2007.

Scopul şi obiectivele proiectului

Prin monitorizarea politicilor europene precum şi prin realizarea a cinci studii de caz, proiectul va contribui la această dezbatere, îmbunătăţind nivelul de cunoştinţe cu privire la cadrul legislativ şi practicile locale, naţionale, regionale şi europene care ar putea conduce la înrăutăţirea condiţiilor de muncă şi a dialogului social. Proiectul se va concentra asupra întrebărilor dacă şi în ce fel provocările muncii decente şi a locurilor de muncă de calitate sunt abordate în cadrul relaţiilor industriale, identificării unor experienţe pozitive şi negative, precum şi evidenţierea efectelor backwash asupra desfăşurării eficiente a negocierilor colective la diferite niveluri.  

Activităţile principale şi rezultatele aşteptate

Mai concret, proiectul acoperă sectoare cu o incidenţă crescută a condiţiilor precare de muncă, precum construcţiile, serviciile comerciale sau îngrijirea şi munca la domiciliu. Proiectul se focalizează pe grupurile vulnerabile, precum tineri adulţi aflaţi în căutarea primului loc de muncă, lucrători migranţi şi lucrători detaşaţi şi acoperă şase ţări membre ale Uniunii Europene: Estonia, Germania, Italia, Lituania, România şi Suedia. Pe baza studiilor de caz vor fi organizate mese rotunde la nivel naţional, care vor sprijini procesul de colectare a informaţiilor, în vederea identificării experienţelor pozitive şi negative şi elaborării recomandărilor către decidenţii politici la nivel naţional şi european.
Va fi dezvoltat un ghid de instruire pentru sprijinirea şi diseminarea conceptului de muncă decentă şi locuri de muncă de calitate în Europa, prin intermediul metodelor active de învăţare, existente, testate şi funcţionale, care au ca scop creşterea gradului de conştientizare în rândul membrilor de sindicat şi a societăţii civile. Proiectul va contribui la identificarea măsurilor menite să îmbunătăţească incluziunea activă şi munca decentă a grupurilor vulnerabile, în special în cadrul definit de relaţiile industriale.

 

Pentru a implementa cu succes acest proiect va fi constituit un grup consultativ alcătuit din reprezentanţi ai organizaţiilor relevante, care va face legătura între organizaţii ale societăţii civile şi sindicate, va oferi expertiză, va dezvolta un document strategic cu privire la munca decentă şi locuri de muncă de calitate în Europa şi va facilita contactul cu părţile interesate, la nivel naţional şi European.

 

Rezultatul proiectului va fi discutat la conferinţele inter-regionale şi europene. În final, metodele de diseminare se vor baza pe un up-date bilunar al informaţiilor, precum şi pe buletinele informative ale sindicatelor, paginile de web ale partenerilor; toate materialele produse în cadrul proiectului sunt disponibile atât on-line cât şi pe CD-uri.

 

Pentru mai multe detalii vizitaţi www.solidar.org.

 

Nr. Nume fisier Dimensiune Fisier
1 Building decent jobs for migrant workers - BRIEFING ON THE SITUATION IN ITALY 467 KB descarca
2 Building decent jobs for posted workers from non-EU countries - Briefing on the situation in Romania 361 KB descarca
3 Crearea de locuri de muncă decente pentru lucrătorii detaşaţi din ţări terţe - Privire asupra situaţiei din România 369 KB descarca
4 Employment Contracts Act: is flexicurity doing its job? - BRIEFING ON THE SITUATION IN ESTONIA 391 KB descarca
5 Private welfare: challenges to decent work for migrant care workers - BRIEFING ON THE SITUATION IN ITALY 384 KB descarca
6 The changing labour market in Germany in times of crisis - BRIEFING ON THE SITUATION IN GERMANY 1250 KB descarca
7 Undocumented migrants Equal access to labour and social rights? - BRIEFING ON THE SITUATION IN SWEDEN 299 KB descarca
8 Youth unemployment in a time of crisis - BRIEFING ON THE SITUATION IN LITHUANIA 407 KB descarca