blog
English Version
duminică 19 noiembrie 2017, 12:04
Asociaţia CONECT Căutaţi ADO SAH ROM? Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei SAH ROM
Legislaţia în domeniu

Legea nr. 62/2011 a dialogului social abrogă:

  • Legea sindicatelor nr. 54/2003, cu modificările ulterioare;
  • Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 26-39, care se abrogă de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului justiţiei prevăzut la art. 177; 
  • Legea patronatelor nr. 356/2001, cu modificările ulterioare; 
  • Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 
  • Legea nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, cu modificările şi completările ulterioare; 
  • Hotărârea Guvernului nr. 369/2009 privind constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel teritorial, cu modificările şi completările ulterioare.
1. Legea dialogului social 534 KB descarca