Proiectul “Abordarea provocărilor generate de noua legislație a muncii și a dialogului social în România”

Obiectivul general al proiectului

Proiectul îşi propune să contribuie activ la angajamentul sporit al partenerilor sociali și al guvernului pentru construirea unui climat stabil, care să permită angajatorilor și organizațiilor sindicale să se implice în mod eficient în promovarea muncii decente și a respectului pentru drepturile fundamentale ale libertății de asociere și negocierii colective.

Rezultatele proiectului (outcomes)

Rezultatul 1 - Intensitatea și calitatea dezbaterii privind relațiile industriale, dialogul social eficient, munca decentă, drepturile fundamentale ale libertății de asociere și negociere colectivă a crescut, atât în rândul partenerilor sociali cât și a publicului larg.

Rezultatul 2 - Capacitatea organizatorică a mișcării sindicale din cele opt regiuni din România este întărită, pe baza schimbului de experiență cu privire la dialogul social cu partenerii sociali elvețieni.

Activitățile proiectului

1. Platforma online www.relatii-industriale.ro – o platformă unică de informații privind munca decentă, dialogul social, starea actuală a negocierilor colective și soluționarea litigiilor; noutatea va consta în faptul că această platformă va centraliza toate informațiile de interes existente și va promova noţiunea de “relaţii industriale” dincolo de sfera de interes a sindicatelor şi asociaţiilor patronale. Politica editorială a site-ului va fi decisă de un consiliu editorial din care vor face parte cei mai importanţi actori din relaţiile industriale şi reprezentanţi ai fundaţiilor şi institutelor de cercetare.

2. Cercetarea sociologică şi juridică va face parte din seria de instrumente de advocacy bazate pe dovezi şi îşi propune o evaluare ex-post a noii legislaţii a muncii şi a dialogului social, utilizate din 2011 până în prezent. Până în acest moment, nu există un studiu sau o cercetare științifică aprofundată, care să analizeze impactul noii legislații asupra relațiilor de muncă și a relațiilor industriale din România.

3. Catalogul formelor atipice de ocupare va identifica şi detalia noile forme de angajare practicate în România şi Elveţia. Acest catalog vine în sprijinul promovării muncii decente și a unor locuri de muncă de calitate, precum și a rolului dreptului muncii în abordarea acestor situații, pe baza practicii din ambele țări, și contribuie la prevenirea oricăror forme de înșelăciune și rele tratamente pe piața muncii.

4. Schimbul de experienţă între oficiile de Inspecţia muncii şi partenerii sociali din România și Elveția va permite promovarea unor standarde și certificări voluntare, care pot completa eforturile depuse de instituțiile publice pentru a îmbunătăți condițiile de muncă, sănătatea și siguranța la locul de muncă, utilizând diverse modele elvețiene.

5. Programul de vizite cu echipe sindicale mixte elveţiano-române în 3 fabrici din Elveţia şi filialele lor în România va contribui la dezvoltarea capacității de dialog a partenerilor sociali, prin oferirea de informații cu privire la procesele de sindicalizare, negociere colectivă și soluționare a disputelor din cele două țări.

6. Help Kit-ul pentru asistenţa lucrătorilor în procesul de înfiinţare a unui sindicat va contribui la întărirea capacitații lucrătorilor de a se organiza și participa la dialogul social.

7. Campania de conştientizare a importanţei dialogului social se va derula în ultimul an de proiect şi se va axa pe promovarea principiilor și drepturilor fundamentale la locul de muncă și ale dialogului social, cu scopul de a crește gradul de conștientizare cu privire la drepturi și obligații, dialogul constructiv și negocieri, de a revigora dezbaterile publice cu privire la aceste aspecte și de a sensibiliza publicul larg cu privire la nevoia de relații industriale eficiente, munca decentă și locuri de muncă decente, având la bază bunele practici elvețiene în acest domeniu.

8. White Paper. Document de politică publică privind legislaţia muncii și a dialogului social - Agrearea documentului de politică publică, ca instrument utilizat de către partenerii sociali în eforturile lor de îmbunătățire a legislației în domeniu, constituie una dintre acţiunile fundamentale pe parcursul celor 3 ani de transformare şi consolidare a relaţiilor industriale.

9. Conferinţa finală va reflecta stadiul relaţiilor industriale din România la începutul toamnei lui 2017, la capătul a 3 ani de transformări şi schimbări la nivel social şi legislativ-politic în România, și va crește gradul de conștientizare a părților interesate cu privire la noile instrumente pe care partenerii sociali le folosesc pentru îmbunătățirea relațiilor industriale, pornind de la bunele practici elvețiene în acest domeniu.

Acest proiect vine ca o continuare firească a cooperării de peste un deceniu între partenerii din proiect în domenii privind îmbunătăţirea şi modernizarea pieţei forţei de muncă, a activităţii sindicatelor şi a dialogului social.

Proiectul se adresează în principal partenerilor sociali şi în secundar angajaţilor, viitorilor angajaţi sau celor aflați în căutarea unui loc de muncă, precum şi migranţilor – respectiv potenţialilor membri de sindicat. Pe lângă aceştia, specialiștii, instituţiile publice implicate în comisiile tripartite de dialog social (sectoriale, interministeriale şi regionale) și ONG-urile (ca parte a Consiliului Economic şi Social) fac parte, de asemenea, din publicul ţintă al proiectului.